Naam van de school

Naam van de school

De naam van de school is ontleend aan ds. F.P.L.C. van Lingen (1832 - 1913), een voorvechter voor christelijk onderwijs. Frederik Philip Louis Constant van Lingen werd op 15 april 1832 te Hurwenen geboren.

Op 14 januari 1855 werd hij beroepen als predikant te Hensbroek bij Alkmaar. In 1859 kreeg hij een beroep naar Broek op Langendijk. Van Lingen trok volle kerken. Ook kwam hij in het bestuur van de Nederlands Hervormde Kerk. Hij begon zelf jonge mannen op te leiden voor dominee in de Ned. Herv. Kerk.

In 1862 vertrok ds. Van Lingen naar Zetten. Enkele van zijn leerlingen verhuisden mee. In de kerk werd ds. Van Lingen bevestigd door ds. Heldring, predikant te Hemmen. Deze dominee had een christelijke normaalschool gesticht voor onderwijzeressen. Van Lingen kreeg ook steeds meer leerlingen die predikant wilden worden. De pastorie aan de Kerkstraat werd te klein. Door vele giften en collectes kon een herberg worden gekocht. Deze werd verbouwd en op 8 december 1864 werd het eerste christelijke gymnasium van Nederland geopend. Ds. Van Lingen heeft zich bijzonder ingezet voor dit gymnasium. Hij was een harde werker en hij werd daarom ook wel "IJzeren Frits" genoemd. Naast de gemeenten Zetten en Andelst waar hij predikant was, gaf hij 22 uur per week les aan het gymnasium.

Na zijn Zettense tijd is Van Lingen vertrokken naar Rotterdam waar hij predikant werd in de Christelijk Gereformeerde Kerk. Op 31 augustus 1913 is hij op 81 jarige leeftijd overleden.

Oprichting van de school
In 1872 werd onze school opgericht. Was het eerst een hervormde school, in 1965 werden we een Christelijk Nationale School met een eigen bestuur en niet langer verbonden aan een kerk. Vanaf de oprichting van de vereniging voor CNS heet de school ds. Van Lingenschool.

CPOV e.o.
Sinds 1 augustus 2000 is de school een onderdeel van de Stichting CPOV e.o. (Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal en omgeving).www.cpov.nl Deze stichting, die 12 basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs beheert, kent een College van Bestuur. Bestuurder is dhr. drs. Johan van Leeuwen.

We willen een school zijn waar ieder kind en iedere ouder van welke, of geen kerkelijke richting dan ook, zich thuis voelt.

 
Terug

Kerkstraat 9

6671 AN Zetten

0488 - 45 23 23

ds.vanlingenschool@nullcpov.nl