Missie en visie

Missie en visie

Missie

Onze school is een protestants-christelijke school in Zetten waar iedereen die onze grondslag respecteert welkom is. 

 

Onderwijskundige visie

Het schoolteam heeft de gezamenlijke visie onlangs opnieuw geformuleerd. 

Zonder relatie geen prestatie. Wij stellen onderwijsbehoeften en talenten van het kind centraal en hebben aandacht voor het eigenaarschap van het kind. In ons onderwijs maken wij gebruik van diverse onderwijsvormen. Als team zijn wij ons bewust van ieders kwaliteiten en maken wij gebruik van elkaars deskundigheid. Wij creëren een postief en veilig leer-werkklimaat waarin iedereen wordt gezien en zich kan ontwikkelen. In onze communicatie zijn wij duidelijk en respectvol en luisteren naar de ander. Wij zijn open, eerlijk en transparant.

 

Levensbeschouwelijke visie

 

Met de Bijbel als Woord van God willen we kinderen -naast kennis en vaardigheden- christelijk normen en waarden bijbrengen. Het pedagogische klimaat van onze school is vooral gebaseerd op deze levensbeschouwelijke identiteit, waarbij kernwaarden als respect, veiligheid, openheid, betrokkenheid en samenwerken een belangrijke plaats innemen. Deze waarden hebben ook een duidelijke plaats in de onderwijskundige visie.

Meer informatie over de school kunt u vinden in onze schoolgids, die u kunt vinden onder het kopje 'Downloads'.

 

 

Terug

Kerkstraat 9

6671 AN Zetten

0488 - 45 23 23

ds.vanlingenschool@nullcpov.nl