Zorg en begeleiding

Zorg en begeleiding

We bieden een veilige en rijke leeromgeving en bieden zo een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Naast de cognitief gerichte lessen bieden we ook veel activiteiten aan die vormend zijn op sociaal- emotioneel gebied, is er aandacht voor kunst en cultuur en voor creatieve vorming.

Onze leerkrachten worden gekenmerkt door hun grote betrokkenheid bij de leerlingen. Ieder kind is uniek en daar is oog voor.

Wij hebben continu zicht op de ontwikkeling van kinderen en werken handelingsgericht. Dit is een proces dat we zorgvuldig inzetten, bewaken en ontwikkelen. De intern begeleider is hierbij nauw betrokken. We maken hierbij gebruik van onze Zorgkalender. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Wijs. In het School Ondersteunings Profiel (SOP) staan de volgende zaken beschreven:

  • het niveau van de basisondersteuning,
  • welke extra ondersteuning de school kan bieden,
  • hoe deze ondersteuning is georganiseerd en
  • wat de ambities zijn.

Via de link naar het School Ondersteunings Profiel kunt u meer lezen over de ondersteuning.

Voor sommige kinderen is (tijdelijk) extra ondersteuning nodig.

In school zijn diverse ondersteuners aanwezig. Daardoor kunnen de lijnen met de behandelaars kort zijn. De intern begeleider vervult daarbij een spilfunctie. In onze school zijn meerdere disciplines werkzaam, waaronder kinderfysiotherapie, psychomotorische training, dyslexie- en dyscalculiebehandeling, orthopedagogiek/psychologie en kinderoefentherapie. Deze begeleiding wordt onder meer verzorgd door Kind en Meer, RID, kinderfysiotherapie Morel en Intraverte.

Voor hoogbegaafde kinderen werken we in school met Levelwerk. Stichting CPOV, waar onze school deel van uitmaakt, biedt daarnaast de mogelijkheid tot deelname aan een plusklas (één dag per week) of de JuniorAcademie (de volledige week).

Terug

Kerkstraat 9

6671 AN Zetten

0488 - 45 23 23

ds.vanlingenschool@nullcpov.nl