Schoolbestuur

Schoolbestuur

Onze school is onderdeel van de stichting Christelijk Primair Onderwijs te Veenendaal en omstreken. (CPOV). Deze stichting beheert twaalf basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs. Ongeveer 3500 leerlingen bezoeken de scholen van de stichting, waarbij ongeveer 350 medewerkers betrokken zijn. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze schoolgids en u kunt en de CPOV-website.

 

Stichting CPOV e.o. kent als bestuursvorm een stichting.

 

Sinds 1 oktober 2016 wordt het Raad van Toezichtmodel gehanteerd en kent de stichting de volgende organen:

- College van Bestuur (bevoegd gezag)

- Raad van Toezicht

 

Voorzitter van het College van Bestuur is de heer drs. J.R. van Leeuwen.

Het College van Bestuur is bereikbaar via bestuurssecretariaat@cpov.nl.

 

De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende leden:

- De heer drs. E.R. van Zuidam RA, voorzitter

- De heer R.G. Hidding, vicevoorzitter

- De heer dr. J.J. Bakker, lid

- vacature, lid

 

 

Terug

Kerkstraat 9

6671 AN Zetten

0488 - 45 23 23

ds.vanlingenschool@nullcpov.nl