Identiteit

Identiteit

Het protestants-christelijke geloof is de inspiratiebron van waaruit we de kinderen waarden en normen meegeven. Vanuit ons geloof, waarin Gods aanbod van Genade en Liefde, de zorg voor elkaar en de zorg voor de schepping heel wezenlijk zijn, geven we inho...

Lees verder

Naam van de school

Naam van de school

De naam van de school is ontleend aan ds. F.P.L.C. van Lingen (1832 - 1913), een voorvechter voor christelijk onderwijs. Frederik Philip Louis Constant van Lingen werd op 15 april 1832 te Hurwenen geboren. Op 14 januari 1855 werd hij beroepen als predika...

Lees verder

Missie en visie

Missie en visie

Missie Onze school is een protestants-christelijke school in Zetten waar iedereen die onze grondslag respecteert welkom is.    Onderwijskundige visie Het schoolteam heeft de gezamenlijke visie onlangs opnieuw geformuleerd.  Zonder rela...

Lees verder

Zorg en begeleiding

Zorg en begeleiding

We bieden een veilige en rijke leeromgeving en bieden zo een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Naast de cognitief gerichte lessen bieden we ook veel activiteiten aan die vormend zijn op sociaal- emotioneel gebied, is er aandacht voor ...

Lees verder

Schoolbestuur

Schoolbestuur

Onze school is onderdeel van de stichting Christelijk Primair Onderwijs te Veenendaal en omstreken. (CPOV). Deze stichting beheert twaalf basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs. Ongeveer 3500 leerlingen bezoeken de scholen v...

Lees verder

Schooltijden

Schooltijden

In coronatijd gaat het de eerste bel om 8:20 en mogen de kinderen dan direct naar binnen, zodat er voldoende tijd is om de handen te wassen en om 8:30 te starten met de lessen. De lessen duren tot 14.30 uur. De kinderen lunchen op school (maandag, dinsda...

Lees verder

Vakanties

De vakanties en lesvrije dagen in het schooljaar 2021-2022 16 september 2021         Studiedag team 25 t/m 29 oktober 2021   Herfstvakantie 27 dec t/m 6 jan. 2022    Kerstvakantie 28 januari 2022 ...

Lees verder

Formulieren

Via de link kunt u het betreffende formulier downloaden: Aanmeldformulier Verlofaanvraag

Lees verder

Schoolpraat app

U kunt de app downloaden in de Playstore (voor Android) of in de Appstore (voor Apple).U kunt de app vinden door te zoeken op 'schoolpraat van Lingenschool'. Nadat u de app geinstalleerd heeft (te herkennen aan het schoollogo) kunt u een account aanmaken ...

Lees verder


Kerkstraat 9

6671 AN Zetten

0488 - 45 23 23

ds.vanlingenschool@nullcpov.nl